กระประชุมสัมมนาโครงการลดภาระหนี้สินครูฯ จ.ปทุมธานี

DSC07186
นายประเทือง จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

นายธานี สันทกิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1 เปิดการประชุม

นายธานี สันทกิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1 เปิดการประชุม

DSC07189 DSC07190

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายธานี สันทกิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการเขตปทุมธานี 1 มอบของที่ระลึกแก่นายประเทือง จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี
นายธานี สันทกิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการเขตปทุมธานี 1 มอบของที่ระลึกแก่นายประเทือง จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี

DSC07206 DSC07208