การประเมิน ผอ.สกสค.จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี นำโดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี (ประธานคณะกรรมการประเมินฯ) นายทวีศักดิ์ พัดศรีเรือง (คณะกรรมการ)
นายสัญญา  รอดทรัพย์ (คณะกรรมการ) และนางสาวสุรินทร สุตะพรหม (เลขานุการคณะประเมินฯ)

DSC00190

DSC00138

DSC00174

DSC00187

DSC00194