กิจกรรมประชุมสัมมนาศูนย์ดูแลครูฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ท่านสันติ รุ่งสมัย ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ณ ภัตตาคารอึ้งจั๊วกี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

DSC00768

 

DSC00713

นายวิจิตร ชำนาญดี ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

DSC00758

คณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

DSC00724

DSC00823

DSC00830

⇑ ผอ.สำเริง ทองมอญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี ชี้แจงกิจการงานสหกรณ์

DSC00900

⇑ ดร.เอนก  ล่วงลือ ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. 

DSC00717

DSC00783

DSC00780

DSC00778

DSC00777

DSC00775

DSC00774

DSC00789

DSC00788

DSC00787

DSC00786

DSC00785

DSC00784

DSC00802

DSC00794

DSC00793

DSC00792

DSC00791

DSC00790

DSC00799

DSC00803

โครงการโลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก จากโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา⇓

DSC00859

DSC00875

DSC00856

DSC00887

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พ่อหลวง⇓

DSC00935

DSC00943

DSC00942

DSC00921

DSC00920

 

DSC00949