คัดเลือกสมาชิก ชพค ที่ประสบความสำเร็จ

ฉบับที่ 2
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เอนก ล่วงลือ ผอ.สกสค.จ.ปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 1.นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผอ.สกสค.จ.เพชรบุรี 2.นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผอ.สกสค.จ.สระบุรี 3.นายสมหมาย เก่งการ ผอ.สกสค.จ.อ่างทอง 4.นายอธิชาติ สวัสดี ผอ.สกสค. จ.นนทบุรี คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสมาชิก ช.พ.ค. ที่ประสบความสำเร็จจากการกู้เงิน ช.พ.ค. เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคกลาง เข้ารับเกียรติบัตรในงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการคัดเลือก ได้แก่นายทรงเดช ขุนแท้ (จังหวัดปทุมธานี) โดยคัดเลือกจากผู้ส่งผลงานจำนวน 7 ราย (จ.สุพรรณบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.นครนายก จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.ปราจีนบุรี)