ชี้แจงสวัสดิการแก่ครูบรรจุใหม่

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดร.เอนก ล่วงลือ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสวัสดิการและสวัดิภาพ แก่ครูบรรจุใหม่ที่มารายงานตัวและเลือกสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

DSC00334

ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (ซ้าย) และ ดร.เอนก  ล่วงลือ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี (ขวา)

DSC00355

DSC00343

DSC00350

DSC00368

DSC00362

DSC00372