นายเอนก ล่วงลือ ผอ.สกสค.จ.ปทุมธานี รายงานตัวผู้ว่าราชการจังหวัด

DSC07401 DSC07409 DSC07421