ประกาศปิดสำนักงาน

สำนักงาน สกสค.จ.ปทุมธานี จะปิดทำการระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2562 เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ประชุมพัทยา