ประชุมตัวแทนแต่ละอำเภอและหน่วยหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 30 กันยายน 2562 ดร.เอนก ล่วงลือ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาตัวแทนแต่ละอำเภอและหน่วยหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 ราย
ฉบับที่ 10