ดร.เอนก ล่วงลือ ผอ.สกสค.จ.ปทุมธานี มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ

DSC07910

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวศวิตา อารีญาติ บุตรนางเขมิกาอารีญาติ ครู ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

DSC07913

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวนภสร สร้อยเพชรประภา บุตรนางวนิตา สร้อยเพชรประภา ครู ร.ร.คลองบ้านพร้าว

DSC07909

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาววริษฐา ไชยสิทธิ์ บุตรนางพัชรี ไชยสิทธิ์ ครูร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง