มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู 2561

Invalid URL for PDF ViewerInvalid URL for PDF ViewerDSC01728

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (นางพรทิพย์  ศีตะโกเศศ )

DSC01716

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 (นางสาวบุญส่ง ทองระย้า)

DSC01734

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4 (นายชณวรรชฎ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพม.4)