รายงานการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.

การรับสมัคร ช.พ.ค.,ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ประจำปี 2563 ยังไม่ปิดนะคะ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี ยังรอต้อนรับทุกท่านอยู่ หากสมัครภายใน 15 ตุลาคม 2563 นี้ ค่าสมัครและค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ช.พ.ค. เป็นเงิน 3,100 บาท ช.พ.ส. เป็นเงิน 2,100 บาท ค่ะ