แบบสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ ปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ท่านตอบแบบสำรวจออนไลน์ (ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564) QR Code ด้านล่างนี้

สำรวจความต้องการ