โครงการจิตอาสา “Big Cleanning Day ป้องกันไวรัส COVID19”

วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 7.00 น. – 12.00 น. นายเอนก ล่วงลือ ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี และพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมคณะผู้บริหาร,ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) และโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ จำนวนรวม 66 ตน ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดชินวราราม วรวิหาร ตามโตรงการจิตอาสา “Big Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID 19”

ฉบับที่ 5