โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมสัมมนา “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.” ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี , สำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สำนักงาน สกสค.จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมวรบุรีอยุธยา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธย

ฉบับที่ 4